Försening av förrådsdörrar

På grund av försening av förrådsdörrarna kommer vi inte att samla in nycklar ännu. Vi återkommer med ny lapp i brevlådan till de som är berörda om när nycklar ska lämnas in.

En kort tid efter det att lappar delats ut till berörda om att samla in nycklar till förrådsdörrar, fick vi beskedet om att dörrarna tyvärr är försenade. Vi beklagar detta och återkommer med ny lapp så snart vi vet att dörrarna är levererade till de som ska utföra bytena.