Försening av förrådsdörrar

Leverans av förrådsdörrar är försenade och arbetet med att montera nya dörrar kommer därmed att starta under januari 2022.

Detta gäller endast de dörrar som är planerade för byte, dvs för er som har lämnat in era förrådsnycklar och som vars dörr har (enligt tidigare information) ett X på sig.