Planerade strömavbrott onsdag 15/12

På onsdag den 15 december kommer korta strömavbrott att ske under dagen i ca 10-30 minuter. Detta på grund av att vi har haft en del tillbud under hösten med brända huvudsäkringar med strömavbrott som följd, så därför ska vi nu gå igenom alla elskåpen för en tillsyn och renovering där det behövs.