Byte av förrådsdörrar

Under vecka 26 kommer den tredje etappen i arbetet med att byta ut våra förrådsdörrar påbörjas.

De boende som berörs denna gång kommer under veckan innan att få en informationsbroschyr i brevlådan med all information ni behöver.