Åtgärder enligt takbesiktningsprotokoll

Måndag 14 november startar RRtak etablering med arbetsbord samt material vid Merkurigränd 1.Taksäkerheten skall stärkas med snörasskydd och glidskydd på Merkurigränd. Övriga åtgärder enligt besiktningsprotokollet kommer att utföras när taken på Merkurigränd är klara.