UPPDATERAD! –> Städdag våren 2019

Lördag den 11 maj är det vårens bästa städdag för oss som bor i brf Prästhagen!

UPPDATERING –> 9.30-10.00: Svensk Fastighetsförmedling bjuder på frukost vid stora lekplatsen!

10.00: Hälsas alla boende välkomna till stora lekparken i mitten av området, för genomgång av vad som ska göras.

13.00: Lunchpaus: Bröd med korv i bjuds det på, samt fiskedamm för barnen. I samband med detta så delas det ut brandvarnare och filter till värmepannan för de som är i behov av detta. Attunda Brandkår ska även utbilda och informera om hur man ska agera vid bränder i hemmet.

14.00: Fortsätter vi att städa och åtgärda fel i området.

16.00: Hjälps vi gemensamt åt att samla in redskapen till föreningen. Städdagen avslutas.

19.00: Samkväm, en frivillig aktivitet vid grillen för oss boende att umgås lite extra. Detta avslutas runt 23.00.

Varmt välkomna!
/styrelsen

Parkering i området

Gällande parkering i vårt bostadsområde.

Ur föreningens ordningsregler:

7.1 Biltrafik

Biltrafik inom området är endast tillåten för i- och urlastning. Krypfart gäller.

7.3 Fordonstyper på parkering

Parkeringsförbud gäller på föreningens all mark för samtliga avställda fordon och fordon som inte får rum inom parkeringsplatsernas gränslinjer eller medför problem för grannparkeringsplatserna.

Parkering på andra platser än uppmärkta parkeringsplatser är inte tillåtet.

  • 7.4 Uppställning av bil

Medlemmen ska uppställa sin bil på den egna parkeringsplatsen. I det fall medlemmen har två bilar ska den andra bilen parkeras på den gästparkering som ligger i anslutning till den egna parkeringen.

Medlemmen får ha högst två bilar parkerade på föreningens mark. Vid brist på parkeringsplatser kan ytterligare bilar avvisas.

Alla hushåll har 1 parkeringsplats med motorvärmare som tillhör bostadsrätten.

Våra gästparkeringar är endast avsedda för gäster till boende i området, samt för korttidsparkering av en eventuell andrabil.

Styrelsen vill uppmana alla att respektera detta och inte långtidsparkera bilar på gästparkeringen. Detta gäller samtliga parkeringar; Merkurigränd, Tellusgränd och Neptunigränd.

Styrelsen vill även att förbud att parkera inne i bostadsområdet respekteras.
Vid eventuell brand måste alla gångvägar vara fria från hinder, ex vis parkerade bilar.

Styrelsemedlemmar sökes

Inför årsstämman söker valberedningen förslag på nya styrelsemedlemmar för året 2019/2020. Är du intresserad av att vara med i styrelsen och påverka de beslut som fattas och föreningsarbetet som utförs, eller har förslag på någon som kan vara intresserad, så hör av dig till valberedningen snarast på valberedning@brf-prasthagen.se.

Vänliga hälsningar, styrelsen

Motioner till årsstämman 2019

Motioner till årsstämman skall vara inlämnade 28/2-2019
Dessa kan lämnas i föreningens brevlåda på Tellusgränd 1, eller via mejl på
info@brf-prasthagen.se

Tänk på att skriva motionen på rätt sätt. Mer info finns här.

Med vänlig hälsning,
styrelsen brf Prästhagen

Nytt avtal med Com Hem

Fr o m den 1 januari 2019 har vi tecknat ett nytt avtal med Com Hem. Avtalet innebär att den nuvarande bredbandshastigheten i vårt gruppavtal, 50 Mbit/s, höjs till 100 Mbit/s.

Gör så här för att ta del av det nya avtalet

Om du har 50 Mbit-tjänsten:
Ring Com Hems kundservice på tel 0775-17 17 20 och meddela att du villa ha 100 Mbit från den 1 januari.

Om du har 100 Mbit eller högre:
Du behöver inte göra någonting. Har du 100 Mbit kommer avgiften att försvinna, har du en högre tjänst kommer du att få en uppgraderingsrabatt på 300 kr/månad.

Om du inte har någon bredbandstjänst:

Ring Com Hems kundservice på tel 0775-17 17 20 för att beställa ditt abonnemang. Kostnaden för tjänsten debiteras via månadsavgiften.

Du hittar mer information i bifogade brev från Com Hem.

Vänliga hälsningar, styrelsen

Medlemstelefonen avslutas

Styrelsen vill informera alla de boende om att medlemstelefonen inte kommer att finnas kvar. Anledningen till detta är att vi har andra kommunikationsvägar som fungerar bättre: föreningens brevlåda och framförallt e-post.
Adresserna finns under fliken ”Kontakt”.

Vänliga hälsningar,
styrelsen

Ny lekplats

Under slutet av nästa vecka (v 36) kommer underlagsarbetet inför den nya stora lekplatsen att påbörjas. Vi vill uppmana alla föräldrar att be sina barn att vara försiktiga kring bygget.

Mer info kommer att läggas upp löpande, och vi hoppas att alla barn kan fortsätta att ha tålamod i väntan på att den nya lekplatsen ska bli färdig 🙂

Vänliga hälsningar,
styrelsen

Totalt eldningsförbud

Styrelsen vill upplysa alla om att det sedan 25 juli råder totalt eldningsförbud i hela Stockholms län och att det därmed inte längre är tillåtet att grilla eller tända någon form av öppna lågor på egen tomt.

Mer information finns bland annat på Upplands Väsby kommuns hemsida:
http://www.upplandsvasby.se/arkiv/servicemeddelanden/2018-07-10-totalt-eldningsforbud-i-stockholms-lan.html

Ta hand om er i värmeböljan!
/styrelsen