Tvättstugorna: Test av nytt bokningssystem

Information från styrelsen

Vi kommer fr.o.m. söndag den 1 december prova på ett nytt bokningssystem för tvättstugan. Med bokningssystemets app kommer du kunna boka och avboka tider var du än befinner dig. Saknar man smartphone så finns självklart även möjlighet att boka via hemsidan bokatvättid.se eller på den nya digitala bokningstavlan som kommer finnas uppsatt.

Komma igång
För att boka behöver ni lägenhetsnummer och en pinkod som ni kommer finna högst upp till höger på informationsbladet som kommer i brevlådan inom kort.
Har du glömt eller tappat bort lappen med ditt nummer och pinkod? Maila oss på info@brf-prasthagen.se så hjälper vi dig.

Boka via hemsidan
Gå till bokatvättid.se klicka på länken ”logga in” längst upp till höger. Logga in genom att söka efter Brf Prästhagen. Ange därefter lägenhetsnummer samt pinkod och slutligen klicka på logga in.

För att boka via appen
Ladda hem bokningsappen som heter ”Boka tvättid”, finns för både Android och iOS. Efter installationen av appen logga in genom att söka efter Brf Prästhagen. Ange därefter lägenhetsnummer samt pinkod och slutligen klicka på logga in.

Funktioner i appen & färgkoder i kalendern:
Boka och avboka tider – köa på tider – skicka och ta emot meddelanden – byta pinkod – lista dina bokningar – påminnelser. Vit – lediga tider finns. Grön – jag har en tid bokad. Röd – inga lediga tider. Orange – jag köar på en tid.

Använda bokningstavlan
Aktivera skärmen genom att klicka med fingret på den. Då visas en kalender med veckans alla tider. Vit färg innebär att tiden kan bokas och Röda är bokade. För att visa nästa eller föregående vecka, klicka på riktningspilarna högst upp i skärmens vänstra respektive högra hörn.

Välja annan tvättstuga via bokningstavlan
Klicka med fingret på texten högst upp i mitten på skärmen (står t.ex. Neptunigränd 1). En ny meny visar sig, välj önskad tvättstuga. Därefter visas kalendern för den valda tvättstugan.

Boka tid/avboka tid
För att boka. Leta upp ledig tid, när den är funnen, klicka då på rutan med den tiden, därefter anges pinkoden följt av OK-knappen. Denna tid är härmed bokad och visas röd.

För att avboka
Leta upp tiden som ska avbokas, klicka därefter på den och ange pinkoden följt av OK- knappen.

Mer information kommer inom kort och instruktioner kommer ni finna bredvid bokningstavlan och på hemsidan, bokatvättid.se under fliken FAQ.

Kontakt
Kontakta oss på Bokatvättid.se via mail eller telefon. info@bokatvattid.se 0734-96 00 00.

OBS! Detta är en provperiod och vi kommer montera ner cylindertavlan med samtliga cylindrar. Efter provperioden önskar vi gärna återkoppling på hur det eventuellt har fungerat.

Frågor och funderingar återkoppla till mig Ivelina Dimitrova.

Med vänlig hälsning, Ivelina BRF Prästhagen