Motioner inför årsstämma

Inför årsstämman som hålls varje år kan boende komma in med motioner till styrelsen. Motionen mailas in till info@brf-prasthagen.se. Här följer instruktioner på vad en motion är och hur den ska utformas för att hanteras av styrelsen.

VAD ÄR EN MOTION?

Att lämna in en motion till föreningsstämman är en möjlighet att begära att ett visst ärende ska behandlas. En motion ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av eventuella problem eller en förbättring, ett tydligt förslag till åtgärd samt kompletterad med en motivering.

SÅ HÄR SKRIVER DU EN MOTION

Ett ärende per motion. Lämnas in skriftligt med tydlig styckesindelning. 

En rubrik som är informativ och tydlig, som talar om vad motionen handlar om.

Bakgrund: Vad är anledningen till att denna motions behöver ställas? Ange bakgrundfakta som är viktiga för sammanhanget och vad du vill påverka eller ändra på. Tydliggör problemet för att bl a underlätta för styrelsen som kommer läsa din motion och besluta i ärendet.

Syfte: Beskriv problemet och varför det finns ett behov av att lösa frågan. Var konkret och tydlig. En motivering, berätta varför du tycker som du gör. 

Förslag till beslut: Föreslå ett förslag till beslut, för att lösa problemet. Beskriv ditt förslag.

Avslutning: Underteckna med ditt namn, adress och dagens datum.

MER TIPS OCH MALLAR:

https://www.hsb.se/goteborg/om-hsb/organisation-och-agarinformation/sa-paverkar-du-i-hsb1/paverka-din-brf/skriv-en-motion/

https://www.hsb.se/stockholm/brf/bandhagen/for-dig-som-bor-i-foreningen/m/motioner—mall/