Styrelsen 2019/2020

Styrelseledamöter
Barry Wilhelmsson, ordförande
Björn Lindfors, sekreterare
Gunilla Rudberg, vice ordförande
Hans Ohlsson

Styrelsesuppleanter
Peter Varbäck
Ivelina Dimitrova
Hanna Wahap
Michelle Hallangen