Styrelsen 2020/2021

Styrelseledamöter
Barry Wilhelmsson, ordförande
Björn Lindfors, sekreterare
Gunilla Rudberg, vice ordförande
Hans Ohlsson
Ivelina Dimitrova

Styrelsesuppleanter
Michelle Hallangen
Hanna Wahap
Erik Stenström
Peter Fredriksson