Styrelsen

Här kan du kortfattat läsa om styrelsen och styrelsearbetet.

Fastighetsägande

Styrelsen äger och företräder föreningens fastighet. Styrelsen ansvarar för fastigheten och alla dess tekniska funktioner och ansvarar för att föreningen följer gällande lagar. Med ansvaret för hälsa och säkerhet kommer skyldigheter som att skotta bort snö och is på fastighetens tak, att hålla skadedjur borta. BRF Prästhagen anlitar HSB Norra Stor-Stockholm som fastighetsförvaltare, dit vänder du dig som boende för att felanmäla något i din bostad eller på området.

Underhåll

Styrelsens främsta uppgift är att ta hand om fastigheten och dess skötsel. I det arbetet ingår skyldigheten att upprätthålla en underhållsplan för att säkerställa att fastigheten sköts på bästa sätt. I underhållsplanen ska det finnas både kort- och långsiktiga åtgärder och den ska vara ett levande dokument.

Ekonomi

Styrelsen ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen på bästa sätt. I enlighet med stadgarna ska styrelsen lämna in en årsredovisning och protokoll samt övrigt underlag för revision senast en månad före föreningsstämman. Årsredovisningen ska godkännas av styrelsen och undertecknas av ordinarie ledamöter. Styrelsen ska dessutom upprätta och följa en årlig budget. Som styrelsemedlem kan man bli skadeståndsskyldig om man har varit oaktsam med föreningens medel.

Allmän trivsel

Sist men inte minst har styrelsen ett ansvar för den allmänna trivseln i föreningen. Det handlar om att hålla i ordningsfrågor, som att miljön i och runt om fastigheten är ren, att återvinningsrummen är rena, att trasiga och övergivna cyklar tas om hand och fraktas bort från cykelförråd och att upprätthålla regler för grillning, störningsärenden och liknande. Styrelsen är även skyldig att ta tag i konflikter mellan medlemmar kring trivselstörande saker.

Läs mer i stadgarna »

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen, skicka en intresseanmälan till info@brf-prasthagen.se.

Kontaktuppgifter:
Mail: info@brf-prasthagen.se

Texten ovan är hämtad i delar från HSB.