Renovering av lekplatserna

Närmaste dagarna, med start imorgon 14 maj, kommer de lekplatser som fått nedslag vid besiktningen att börja renoveras. De farliga delarna rivs redan nu, och ny utrustning kommer att sättas på plats inom kort när det levererats.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen