Blandat

Föreningens stadgar och ordningsregler:

Ansökan om väsentlig förändring:

Andelstal, lägenhetsnummer, etc

Övrigt

Bostadsrättstillägg
Från och med 2021-04-01 ingår inte det kollektiva bostadsrättstillägget i föreningens fastighetsförsäkring. Det betyder att samtliga bostadsrättshavare bör komplettera sin egen hemförsäkring med bostadsrättstillägget, för att ha samma försäkringsskydd som tidigare.