Information från styrelsen

Styrelsen har uppmärksammat att många i föreningen störs av bristande städning i tvättstugorna. Därför har styrelsen på prov beslutat att ta in städhjälp till tvättstugorna 2 gånger per månad, som komplement till de boendes egna städning. Observera att det fortfarande gäller att man städar och tömmer filter med mera efter sig när man har tvättat. Vi hoppas att det framöver kommer att bli lättare att underhålla städningen i tvättstugorna när vi nu provar att stötta de boendes egen städning med städhjälpen.

Datum för årsstämman är satt till den 25 april, och årsstämman kommer även i år att vara i Eds Församlingsgård i Runby. Mer information kommer i kallelsen, som delas ut i brevlådorna inom kort.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen