Årsstämma 2020 och motioner

Styrelsen välkomnar alla boende i Brf Prästhagen till föreningens årsstämma 2020 på onsdag den 15 april.
Plats: Eds Församlingsgård på Lövstavägen 6.
Tid: 18:30

Lämna in motion senast 29/2
Har du en motion som du vill få behandlad på årsstämman? Lämna då in din motion i brevlådan på Tellusgränd 1 senast den sista februari.
Kom ihåg att skriva motionen på rätt sätt. Såhär skriver du en motion »

Vad är en motion?
Att lämna in en motion till föreningsstämman är en möjlighet att begära att ett visst ärende ska behandlas. En motion ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av eventuella problem eller en förbättring, ett tydligt förslag till åtgärd samt kompletterad med en motivering.