Markarbeten igång

Markarbeten är nu igång i vårt område. Det är ny asfalt som ska läggas på gästparkeringar och privata parkeringar. Om din parkeringsplats berörs kommer du att bli kontaktad av styrelsen. Detta kommer att göras i flera etapper.