Information om parkeringsbevakning

Bevakningstjänst Nordisk Security AB är ett av länsstyrelsen auktoriserat be-
vakningsföretag. Vi bedriver verksamhet med ordningsvakter, väktare samt parkeringsvakter. Nu har vi fått det stora förtroendet att ta hand om era parkeringsytor i eran bostadsrätts förening.


Det kommer gå till på följande sätt:


Skyltar kommer sättas upp vid infarten där information står vem som utför
parkeringsbevakningen.

Ni kommer att få parkeringstillstånd både för boende samt besökare från eran
brf styrelse. Dessa ska placeras i bilens framruta väl synliga.

En av våra väktarbilar kommer besöka eran brf ca 2ggr per dygn.

Vi kommer se till att de bilar som står inom ert område har tillstånd parkera på
den plats de står. Om tillstånd saknas kommer en kontrollavgift att utfärdas.

Vi kommer även ta en rond i området då vi kontrollerar bilarna vilket gör om-
rådet säkrare och ni får en tryggare tillvaro.

För mer information Ring 08-122 08 262 eller maila till info@nordisksecurity.se