Skyddsrumsarbeten

Arbete med att rusta upp våra skyddsrum, dvs husen där vi har soprum och tvättstugor, kommer nu att påbörjas.

Måndag den 22 maj kommer man att börja på Neptunigränd 76. Det innebär att man inte kan använda den tvättstugan under dagen eftersom man kommer att behöva slå av strömmen, och den är därför spärrad i bokningssystemet.