Inbrott och inbrottsförsök

Styrelsen informerar!

På grund av de senaste inbrotten i förråd vill styrelsen uppmana alla medlemmar att:

  • Komplettera era dörrar både bostad och förråd med brytskydd skena.
  • Ha er utebelysning tänd under de mörka timmarna.
  • I den mån det går röra er ute i området kvällstid.
  • Rapportera om ni uppmärksammar något som är avvikande i området till Polisen, men även till Styrelsen.

Nytt gruppavtal Tele2


Gruppavtalet börjar gälla från 2023-10-01 och ger dig en rabatt på tjänster från Tele2.

Så här tar du del av dina tjänster
För att kunna använda tjänsterna i det nya gruppavtalet behöver du göra en beställning. Kontakta oss på Kundservice för
gruppavtal på telefon 0775-17 17 20
boende också beställa dina
tjänster på tele2.se/gruppavtal.

Ert nya gruppavtal innebär att varje hushåll i föreningen/fastigheten
får tillgång till följande:
• Ett privatabonnemang på Bredband 250/50 (100-250 Mbit/s). Du kan streama film och musik, spela onlinespel, göra
nedladdningar, skicka filer och ha flera datorer, mobiler och spelkonsoler uppkopplade hemma samtidigt.
• Trådlös router ingår för bredband och telefoni.

Elbilsladdning

För att aktivera ert typ 2 uttag måste er faktureringsinformation vara registrerad hos miljöbelysning se nedan.

Skicka nedan info till följande adress: tekniker@miljobelysning.nu        

Koden på elstolpen på er plats.       Exempel: GAO5M

Förnamn Efternamn

Adress

Postadress postort

Telefonnummer

E-postadress

Förbrukningen i typ 2 (nedre uttagen i boxen) kommer faktureras månadsvis.

68kr i administrationsavgift per månad plus moms.

Laddning av el- och hybrid bil i uttag för motorvärmare är inte tillåtet hos oss på grund av en stor risk för brand. Skulle det börja brinna för att du använt motorvärmaren som laddstation kan du bli skadeståndsskyldig.

Information om parkeringsbevakning

Bevakningstjänst Nordisk Security AB är ett av länsstyrelsen auktoriserat be-
vakningsföretag. Vi bedriver verksamhet med ordningsvakter, väktare samt parkeringsvakter. Nu har vi fått det stora förtroendet att ta hand om era parkeringsytor i eran bostadsrätts förening.


Det kommer gå till på följande sätt:


Skyltar kommer sättas upp vid infarten där information står vem som utför
parkeringsbevakningen.

Ni kommer att få parkeringstillstånd både för boende samt besökare från eran
brf styrelse. Dessa ska placeras i bilens framruta väl synliga.

En av våra väktarbilar kommer besöka eran brf ca 2ggr per dygn.

Vi kommer se till att de bilar som står inom ert område har tillstånd parkera på
den plats de står. Om tillstånd saknas kommer en kontrollavgift att utfärdas.

Vi kommer även ta en rond i området då vi kontrollerar bilarna vilket gör om-
rådet säkrare och ni får en tryggare tillvaro.

För mer information Ring 08-122 08 262 eller maila till info@nordisksecurity.se

Skyddsrumsarbeten

Arbete med att rusta upp våra skyddsrum, dvs husen där vi har soprum och tvättstugor, kommer nu att påbörjas.

Måndag den 22 maj kommer man att börja på Neptunigränd 76. Det innebär att man inte kan använda den tvättstugan under dagen eftersom man kommer att behöva slå av strömmen, och den är därför spärrad i bokningssystemet.

Uppmärkning av parkeringsplatser


Som flera arv er har sett så har Barry och Hasse märkt upp parkeringsplatserna med nya nummer, detta är av säkerhetsskäl så att främlingar inte ska kunna sammankoppla parkeringsplatser med en specifik lägenhet, på samma sätt som våra förråd är uppmärkta med nummer som inte är kopplade till adressen.

Alla behåller sina gamla parkeringsplatser.

Tips! Grannsamverkan-appen: CoYards

Vi vill tipsa om appen CoYards för arbete med Grannsamverkan i vårt område. Här kan man skicka meddelanden om avvikelser i området (närvaro av det onormala och frånvaro av det normala) och man kan tillsammans agera på avvikelser.

  1. Ladda ned appen CoYards Grannsamverkan
  2. Sök medlemskap i: BRF Prästhagen Grannsamverkan
  3. Börja rapportera (skicka meddelanden till gruppen) Närvaron av det onormala och Frånvaron av det normala.

Ladda ner för iPhone här!
Ladda ner för Android här!

Dags att lämna in motioner!

Har du en motion som du vill få behandlad på bostadsrättsföreningens ordinarie föreningsstämma? Kom då ihåg att enligt stadgarna skall motionen vara inlämnad till styrelsen senast den sista februari.

Maila in motionen till info@brf-prasthagen.se

Vad är en motion?
Att lämna in en motion till föreningsstämman är en möjlighet att begära att ett visst ärende ska behandlas. En motion ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av eventuella problem eller en förbättring, ett tydligt förslag till åtgärd samt kompletterad med en motivering.

Så här skriver du en motion:
Ett ärende per motion. Lämnas in skriftligt med tydlig styckesindelning. 
En rubrik som är informativ och tydlig, som talar om vad motionen handlar om.
Bakgrund: Vad är anledningen till att denna motions behöver ställas? Ange bakgrundfakta som är viktiga för sammanhanget och vad du vill påverka eller ändra på. Tydliggör problemet för att bl a underlätta för styrelsen som kommer läsa din motion och besluta i ärendet.
Syfte: Beskriv problemet och varför det finns ett behov av att lösa frågan. Var konkret och tydlig. En motivering, berätta varför du tycker som du gör. 
Förslag till beslut: Föreslå ett förslag till beslut, för att lösa problemet. Beskriv ditt förslag.
Avslutning: Underteckna med ditt namn, adress och dagens datum.