Takbesiktning

Mellan vecka 17 (nästa vecka) och 1 juni kommer CC Plåt & Tak AB att besöka föreningens tak för en årlig tillsyn på uppdrag av styrelsen. Det är svårt att gå ut med exakta datum för besiktningen, men de kommer inte att behöva gå in i bostäderna utan gör besiktningen utifrån, så det bör inte påverka de boende i föreningen särskilt mycket.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Välkomna till årsstämman 2018

Nu har kallelsen till årsstämman lämnats ut i brevlådorna.
Den kommer att äga rum onsdagen den 25 april klockan 18.30 i Eds Församlingsgård, Lövstavägen 6. I pausen serveras som vanligt dryck och tilltugg.

Styrelsen önskar alla medlemmar i föreningen välkomna och hoppas att så många som möjligt kan komma!

Information från styrelsen

Styrelsen har uppmärksammat att många i föreningen störs av bristande städning i tvättstugorna. Därför har styrelsen på prov beslutat att ta in städhjälp till tvättstugorna 2 gånger per månad, som komplement till de boendes egna städning. Observera att det fortfarande gäller att man städar och tömmer filter med mera efter sig när man har tvättat. Vi hoppas att det framöver kommer att bli lättare att underhålla städningen i tvättstugorna när vi nu provar att stötta de boendes egen städning med städhjälpen.

Datum för årsstämman är satt till den 25 april, och årsstämman kommer även i år att vara i Eds Församlingsgård i Runby. Mer information kommer i kallelsen, som delas ut i brevlådorna inom kort.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen