Styrelsen 2016/2017

Styrelsen fram till årsstämman 2017 är:

Ordinarie ledamöter:
Barry Wilhelmsson, ordförande
Louise Pettersson, sekreterare
Thobias Tidholm, vice ordförande
Hans Ohlsson
Mari Vehka-Aho

Suppleanter:
Gunilla Hellenius
Martin Janner
Gun Larsson
Felicia Lagerstedt
Pasi Luiro

Vi återkommer med bilder på oss i början på juni.