Styrelsen 2017/2018

Styrelsen fram till årsstämman 2018 är:

Ordinarie ledamöter:
Barry Wilhelmsson, ordförande
Jenny Johansson, sekreterare
Gunilla Rudberg, vice ordförande
Hans Ohlsson

Suppleanter:
Felicia Lagerstedt
Pasi Luiro
Ingela Nilsson
Peter Varbäck
Anna Oskarsson
Björn Lindfors

Nya brandskyddsansvariga i år är Felicia Lagerstedt och Björn Lindfors och de kommer att gå brandskyddskurs under hösten.