Värmepannor

Upplever du att du har problem med din värmepanna, ring HSB:s Felanmälan för kontroll, telefonnummer 010-442 50 00.

Behöver du ett nytt filter till din värmepanna, ring föreningens medlemskontakt 0736-43 56 12 i första hand, i andra hand HSB:s Felanmälan.


Här finns instruktioner i videoformat om vanliga underhållsåtgärder som de boende själva ska sköta: Nibes hemsida

Här finns manualer för värmepannorna:

Föreningen har idag 3 typer av värmepannor (klicka på bilden för att hämta manualen i .pdf-format):