Styrelsen 2015/2016

Styrelsen fram till årsstämman 2016 är:

Ordinarie ledamöter:
Barry Wilhelmsson, t.f. ordförande
Louise Pettersson, sekreterare
Gunilla Hellenius
Mari Vehka-Aho

Suppleanter:
Thobias Tidholm
Martin Janner
Gun Larsson
Hans Ohlsson