Inför vintern, julen & nyårsafton

Brandrisk! Kom ihåg att släcka ljusen!
Kom ihåg att släcka alla brinnande ljus! Släck alltid när du lämnar rummet. En brand i en gardin eller liknande kan ske explosionsartat.

Kontrollera brandvarnaren!
Se till att din brandvarnare fungerar och att den är monterad riktigt och på ett bra ställe. 

Vinterställ vattenutkastet!
Vi har ett antal vattenutkast i området som måste fixas inför vintern och kylan.
Ta bort trädgårdsslangen från vattenkranen och likaså plastmunstycket. Annars kan det bildas is i kranen och i värsta fall brister vattenledningen vilket kan då orsaka vattenskada i huset.

Släng granen i risfickan!
När du ska slänga ut julgranen eller andra växter slänger du dem i risfickan vid Merkurigränd. 

Raketer på nyår!
Raketer får inte skjutas i området. Vi hänvisar till ängen vid FedEx för raketuppskjutning på nyårsafton.

Upplever du att det drar av kylig luft i huset?
Det är ofta boende som hör av sig till HSB eller styrelsen och klagar över att det drar från fönster, dörrar eller eluttag – särskilt märkbart är det förstås när det är kallt ute. Det är helt normalt med drag – helst ska man lämna fönsterventiler öppna så frisk luft kan komma in där.

Värmepannan är av frånluftsvärme-modell, vilket innebär att pannan suger ut uppvärmd och använd luft ur lägenheten och återvinner värmen för ny uppvärmning. Eftersom gammal luft sugs ut måste ny luft komma in, och då strömmar den in genom ventiler. Om ventilerna blockeras, tränger luften in från annan plats, och då kan man exempelvis uppleva att det drar från dörrlister eller eluttag.

Styrelsen önskar alla boende en riktigt god jul och ett gott nytt år!