Nytt betalkonto för bostadsavgifter!

Vid årsskiftet 2017/2018 byter föreningen ekonomisk förvaltare till HSB Norra Stor-Stockholm. För de boende i föreningen innebär det att bostadsavgiften ska betalas till ett nytt konto.

Framförallt bör de som betalar via autogiro vara uppmärksamma på förändringen. Infoblad med mer information om bytet har delats ut i brevlådorna.

/Styrelsen