Meddelande från Com Hem

”De senaste veckorna har Com Hem felsökt i nätet som ett svar på de klagomål vi fått in på bredbandsleveransen till Prästhagen. Två brister har åtgärdats, dels byte/avlägsnanade av filter i undercentralen på Tellusgränd 1, dels ett fel där kabeln passerar förbi Kaplanvägen. Här har man gjort en förbikoppling för att eliminera detta problem. (Det har varit problem med vatteninträngning på Kaplanvägen där Com Hem har en kopplingspunkt.)

Under nästa vecka (vecka 22) kommer vi att genomföra en större åtgärd i den fibernod som betjänar Prästhagens nät. Com Hem har avsatt 3 tekniker för detta arbete och det kommer att uppstå kortare avbrott i tjänsterna under dagtid. Arbetet påbörjas på måndag och beräknas ta 4-5 dagar.”

Vi hoppas att denna åtgärd kommer att lösa problemet med internetuppkopplingen i vår förening. /Styrelsen

Välkommen till årsstämma!

Varmt välkomna till BRF Prästhagens årsstämma som äger rum onsdag 27 maj 2020 vid stora lekplatsen i mitten av området. Årsstämman startar klockan 18:30 och är utomhus. I rådande coronatider gäller även här Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande avstånd och handhygien.

  • Varje medlem (hushåll) kommer att prickas av i en röstlängd.
  • Man innehar endast en röst per hushåll.
  • Att närvara på årsstämman personligen eller via fullmakt är viktigt för alla medlemmar, om möjligt. Det är stämman som är det högsta beslutande organet i vår förening. Missa inte din chans att vara med att påverka och tycka till!

Vad: Årsstämma
När: Onsdag 27 maj kl. 18:30
Var: Utomhus vid stora lekparken i mitten av vårt område

Välkommen till vårens städdag lördag 16 maj

Vårens städdag närmar sig! På lördag 16 maj ses vi för att tillsammans göra fint i vårt område och umgås med våra grannar. Tänk på att visa hänsyn och hålla avstånd under dagen, samt använd gärna handskar när ni lånar redskap.

Kl 10:00: Vi ses vid stora lekparken på ängen i mitten av området för genomgång av vad som behöver göras i området, hur vi kan hjälpa till och vilka redskap som finns att tillgå och låna.

Kl 13:00: Vi bjuder på lunch. Det blir servering av korv med bröd. Tänk på att visa hänsyn och att hålla avstånd till varandra. Ta gärna med egna stolar och alternativt bord så att vi sprider ut oss under lunchpausen.

Om ni behöver brandvarnare och filter till värmepannan delas det ut här.

Kl 14:00: Vi fortsätter att städa i området.

Kl 16:00: Städdagen avslutas och vi hjälps åt att samla in redskapen som har använts under dagen.

Kl 19:00: Kvällsaktivitet tillsammans senare på kvällen är frivilligt, med kubb och grillning.