Angående klagomål om internetuppkoppling via Com hem

Styrelsen vill informera om att man har agerat på klagomålen och att ett ärende och en dialog med Com hem pågår om den dåliga internetuppkopplingen som flera boenden kommunicerat om.