Meddelande från Com Hem

”De senaste veckorna har Com Hem felsökt i nätet som ett svar på de klagomål vi fått in på bredbandsleveransen till Prästhagen. Två brister har åtgärdats, dels byte/avlägsnanade av filter i undercentralen på Tellusgränd 1, dels ett fel där kabeln passerar förbi Kaplanvägen. Här har man gjort en förbikoppling för att eliminera detta problem. (Det har varit problem med vatteninträngning på Kaplanvägen där Com Hem har en kopplingspunkt.)

Under nästa vecka (vecka 22) kommer vi att genomföra en större åtgärd i den fibernod som betjänar Prästhagens nät. Com Hem har avsatt 3 tekniker för detta arbete och det kommer att uppstå kortare avbrott i tjänsterna under dagtid. Arbetet påbörjas på måndag och beräknas ta 4-5 dagar.”

Vi hoppas att denna åtgärd kommer att lösa problemet med internetuppkopplingen i vår förening. /Styrelsen