Parkering i området

Gällande parkering i vårt bostadsområde.

Ur föreningens ordningsregler:

7.1 Biltrafik

Biltrafik inom området är endast tillåten för i- och urlastning. Krypfart gäller.

7.3 Fordonstyper på parkering

Parkeringsförbud gäller på föreningens all mark för samtliga avställda fordon och fordon som inte får rum inom parkeringsplatsernas gränslinjer eller medför problem för grannparkeringsplatserna.

Parkering på andra platser än uppmärkta parkeringsplatser är inte tillåtet.

  • 7.4 Uppställning av bil

Medlemmen ska uppställa sin bil på den egna parkeringsplatsen. I det fall medlemmen har två bilar ska den andra bilen parkeras på den gästparkering som ligger i anslutning till den egna parkeringen.

Medlemmen får ha högst två bilar parkerade på föreningens mark. Vid brist på parkeringsplatser kan ytterligare bilar avvisas.

Alla hushåll har 1 parkeringsplats med motorvärmare som tillhör bostadsrätten.

Våra gästparkeringar är endast avsedda för gäster till boende i området, samt för korttidsparkering av en eventuell andrabil.

Styrelsen vill uppmana alla att respektera detta och inte långtidsparkera bilar på gästparkeringen. Detta gäller samtliga parkeringar; Merkurigränd, Tellusgränd och Neptunigränd.

Styrelsen vill även att förbud att parkera inne i bostadsområdet respekteras.
Vid eventuell brand måste alla gångvägar vara fria från hinder, ex vis parkerade bilar.

Styrelsemedlemmar sökes

Inför årsstämman söker valberedningen förslag på nya styrelsemedlemmar för året 2019/2020. Är du intresserad av att vara med i styrelsen och påverka de beslut som fattas och föreningsarbetet som utförs, eller har förslag på någon som kan vara intresserad, så hör av dig till valberedningen snarast på valberedning@brf-prasthagen.se.

Vänliga hälsningar, styrelsen