Totalt eldningsförbud

Styrelsen vill upplysa alla om att det sedan 25 juli råder totalt eldningsförbud i hela Stockholms län och att det därmed inte längre är tillåtet att grilla eller tända någon form av öppna lågor på egen tomt.

Mer information finns bland annat på Upplands Väsby kommuns hemsida:
http://www.upplandsvasby.se/arkiv/servicemeddelanden/2018-07-10-totalt-eldningsforbud-i-stockholms-lan.html

Ta hand om er i värmeböljan!
/styrelsen