Medlemstelefonen avslutas

Styrelsen vill informera alla de boende om att medlemstelefonen inte kommer att finnas kvar. Anledningen till detta är att vi har andra kommunikationsvägar som fungerar bättre: föreningens brevlåda och framförallt e-post.
Adresserna finns under fliken ”Kontakt”.

Vänliga hälsningar,
styrelsen