Uppmärkning av parkeringsplatser


Som flera arv er har sett så har Barry och Hasse märkt upp parkeringsplatserna med nya nummer, detta är av säkerhetsskäl så att främlingar inte ska kunna sammankoppla parkeringsplatser med en specifik lägenhet, på samma sätt som våra förråd är uppmärkta med nummer som inte är kopplade till adressen.

Alla behåller sina gamla parkeringsplatser.

Tips! Grannsamverkan-appen: CoYards

Vi vill tipsa om appen CoYards för arbete med Grannsamverkan i vårt område. Här kan man skicka meddelanden om avvikelser i området (närvaro av det onormala och frånvaro av det normala) och man kan tillsammans agera på avvikelser.

  1. Ladda ned appen CoYards Grannsamverkan
  2. Sök medlemskap i: BRF Prästhagen Grannsamverkan
  3. Börja rapportera (skicka meddelanden till gruppen) Närvaron av det onormala och Frånvaron av det normala.

Ladda ner för iPhone här!
Ladda ner för Android här!

Dags att lämna in motioner!

Har du en motion som du vill få behandlad på bostadsrättsföreningens ordinarie föreningsstämma? Kom då ihåg att enligt stadgarna skall motionen vara inlämnad till styrelsen senast den sista februari.

Maila in motionen till info@brf-prasthagen.se

Vad är en motion?
Att lämna in en motion till föreningsstämman är en möjlighet att begära att ett visst ärende ska behandlas. En motion ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av eventuella problem eller en förbättring, ett tydligt förslag till åtgärd samt kompletterad med en motivering.

Så här skriver du en motion:
Ett ärende per motion. Lämnas in skriftligt med tydlig styckesindelning. 
En rubrik som är informativ och tydlig, som talar om vad motionen handlar om.
Bakgrund: Vad är anledningen till att denna motions behöver ställas? Ange bakgrundfakta som är viktiga för sammanhanget och vad du vill påverka eller ändra på. Tydliggör problemet för att bl a underlätta för styrelsen som kommer läsa din motion och besluta i ärendet.
Syfte: Beskriv problemet och varför det finns ett behov av att lösa frågan. Var konkret och tydlig. En motivering, berätta varför du tycker som du gör. 
Förslag till beslut: Föreslå ett förslag till beslut, för att lösa problemet. Beskriv ditt förslag.
Avslutning: Underteckna med ditt namn, adress och dagens datum.

Inför vintern, julen & nyårsafton

Brandrisk! Kom ihåg att släcka ljusen!
Kom ihåg att släcka alla brinnande ljus! Släck alltid när du lämnar rummet. En brand i en gardin eller liknande kan ske explosionsartat.

Kontrollera brandvarnaren!
Se till att din brandvarnare fungerar och att den är monterad riktigt och på ett bra ställe. 

Vinterställ vattenutkastet!
Vi har ett antal vattenutkast i området som måste fixas inför vintern och kylan.
Ta bort trädgårdsslangen från vattenkranen och likaså plastmunstycket. Annars kan det bildas is i kranen och i värsta fall brister vattenledningen vilket kan då orsaka vattenskada i huset.

Släng granen i risfickan!
När du ska slänga ut julgranen eller andra växter slänger du dem i risfickan vid Merkurigränd. 

Raketer på nyår!
Raketer får inte skjutas i området. Vi hänvisar till ängen vid FedEx för raketuppskjutning på nyårsafton.

Upplever du att det drar av kylig luft i huset?
Det är ofta boende som hör av sig till HSB eller styrelsen och klagar över att det drar från fönster, dörrar eller eluttag – särskilt märkbart är det förstås när det är kallt ute. Det är helt normalt med drag – helst ska man lämna fönsterventiler öppna så frisk luft kan komma in där.

Värmepannan är av frånluftsvärme-modell, vilket innebär att pannan suger ut uppvärmd och använd luft ur lägenheten och återvinner värmen för ny uppvärmning. Eftersom gammal luft sugs ut måste ny luft komma in, och då strömmar den in genom ventiler. Om ventilerna blockeras, tränger luften in från annan plats, och då kan man exempelvis uppleva att det drar från dörrlister eller eluttag.

Styrelsen önskar alla boende en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Höstens städdag lördag 9/10

Välkomna till höstens städdag på lördag 9 oktober! Då ses vi för att tillsammans göra fint i vårt område och umgås med grannar. Tänk på att fortsatt visa hänsyn och hålla avstånd under dagen, samt använd gärna handskar när ni lånar redskap.

10:00 – Vi ses vid stora lekparken i mitten av området. Här berättar styrelsen vad som behöver göras i området, hur du kan hjälpa till och vilka redskap som finns att tillgå och låna.

13:00 – Styrelsen bjuder på lunch på ängen. Vi grillar korv med bröd och tar en välförtjänt paus. Om ni behöver brandvarnare och nytt filter till värmepannan delas det ut här.

14:00 – Vi fortsätter att städa i området.

16:00 – Städdagen avslutas och vi hjälps åt att samla in redskapen som har använts under dagen.

Nycklar till förrådsdörrar: Insamling startar v 32

Som styrelsen tidigare informerat om kommer förrådsdörrar märkta med ett X uppe i hörnet bytas ut pga att de är slitna och skadade. Nycklarna till dessa förrådsdörrar kommer att samlas in med start vecka 32. Byte av förrådsdörrar kommer att starta vecka 33. (Är du inte hemma under dessa veckor är det bara att du hör av dig, så löser vi det.)

Påminnelse! Alla förrådsdörrar har nu fått egna nummer. Dessa vill vi samla in så att vi vet vilken förrådsdörr som tillhör vilken adress. Meddela Ivelina eller Gunilla i styrelsen om ditt namn + adress + nummer på förrådsdörr, snarast. Tack!

Gunilla Rudberg, 0704-644 137, gunilla.hellenius@live.se
Ivelina Dimitrova, 0736-489 647, dimitrovaivelina@hotmail.com

Byte av skadade förrådsdörrar

Styrelsen planerar att byta ut slitna och skadade förrådsdörrar i området. Detta kommer att ske löpande med start under sommaren.

Berörda dörrar kommer att märkas upp med ett X i hörnet av dörren. Anders från Brunnby bygg AB kommer att ombesörja dörrbytet löpande. Start sker under sommaren.

Vi kommer att kontakt berörda boende när det är dags att byta ut dörrarna och för inlämning av nycklar till förrådsdörren.

Kontaktpersoner från styrelsen i detta ärende:
Gunilla Rudberg 0704-644 137
Ivelina Dimitrova 0736-489 647

Radonmätningen klar & OK

Uppdatering kring radonmätningen som gjorts: Allt är nu klart och vi har fått OK/godkänt, dvs allt ser bra ut i våra hem. Är du intresserad av mer information? Hör av dig till styrelsen på info@brf-pasthagen.se.