Städdag lördag 8 maj

Välkomna till vårens städdag på lördag 8 maj! Då ses vi för att tillsammans göra fint i vårt område och umgås med grannar. Tänk på att visa hänsyn och hålla avstånd under dagen, samt använd gärna handskar när ni lånar redskap.

Kl. 10.00: Vi ses vid stora lekparken, vid ängen, i mitten av området. Här berättar styrelsen vad som behöver göras i området, hur du kan hjälpa till och vilka redskap som finns att tillgå och låna. 

Kl. 13.00: Styrelsen bjuder på lunch. Det blir servering av korv med bröd.
OBS! Tänk på att visa hänsyn och att hålla avstånd till varandra. Ta gärna med egna stolar och alternativt bord så att vi sprider ut oss under lunchpausen.
Om ni behöver brandvarnare och filter till värmepannan delas det ut här. 

Kl. 14.00: Vi fortsätter att städa i området.

Kl. 16.00: Städdagen avslutas och vi hjälps åt att samla in redskapen som har använts under dagen. 

Frivillig kvällsaktivitet: Kvällsaktivitet tillsammans senare på kvällen är frivilligt, med grillning på ängen och kubb/pingis.

Lämna in motioner senast 21/3

Lämna in motion senast 21 mars 2021
Har du en motion som du vill få behandlad på årsstämman? Lämna då in din motion i brevlådan på Tellusgränd 1 eller maila in som PDF till info@brf-prasthagen.se.
Kom ihåg att skriva motionen på rätt sätt. Såhär skriver du en motion »

På grund av rådande läge förlängs sista inlämningsdatumet från sista februari till 21 mars.

Preliminärt datum för årsstämman: 19 maj 2021
Vi återkommer med officiell kallelse. Datumet är preliminärt pga rådande läge.

Vad är en motion?
Att lämna in en motion till föreningsstämman är en möjlighet att begära att ett visst ärende ska behandlas. En motion ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av eventuella problem eller en förbättring, ett tydligt förslag till åtgärd samt kompletterad med en motivering.

Radonmätningen klar

Nu är radonmätning äntligen klar och det är dags att lämna in radondosorna för analys.

Radonmätning AB kommer placera ut två insamlingsboxar, en på Neptunigränd 1 och en på Merkurigränd 1 för insamling. Boxarna kommer att placeras ut på söndag den 10 januari. Ni kommer även få information skickat till er via sms någon dag innan.

Lämna de dosorna ni har fått och släng ner dessa i någon av de två utplacerade boxarna. Boxarna kommer samlas in igen under söndag samma dag kl. 19:00. Tack!

Kontrollmätning av radon

BRF Prästhagen har beslutat att utföra en radonmätning under 2020/2021. Mätningen ingår i fastighetsägarens lagstadgade egenkontroll enligt miljöbalken. Egenkontrollen är till för att kontrollera verksamheten så att hälsoproblem för de boende, skador på miljön och onödiga kostnader för fastighetsägaren kan undvikas.

På fastighetsägarens uppdrag kommer ACATRAIN Radonmätning AB att utföra radonmätning, detta skall göras även i din lägenhet. 

Alla utvalda lägenheter har fått den här aviseringen.

Radonmätningen går till på följande sätt. 

  1. Här med aviserar vi att ACATRAIN kommer på besök 17 oktober.
  2. De placerar ut två radondetektorer i din lägenhet och svarar på eventuella frågor. Besöket tar ungefär 5-10 minuter. Kolla COVID-19 info nedan.
  3. Efter cirka två månader gör vi en ny avisering för att avsluta radonmätningen.

Resultaten från mätningen kommer att finnas hos fastighetsägaren.

ACATRAIN kommer besöka dig lördag den 17 oktober 2020 
Schema för besök:
Merkurigränd 09:30 till 12.00
Tellusgränd 13.00 till 15.00
Neptunigränd 14.30 till 17.30

Det är viktigt att ACATRAIN blir insläppta för att radonmätningen i fastigheten som helhet ska bli korrekt! Kolla COVID-19 info nedan. För er vars lägenhet blivit utvald och inte kan vara hemma, ber vi er informera oss i styrelsen om detta, samt att lämna in en märkt nyckel till oss.

Dem kommer placera två radondetektorer i din lägenhet (förmodligen i vardagsrum och sovrum).
Viktigt! För att mätningen skall bli korrekt, får radondetektorerna ej täckas över eller flyttas.

Tack på förhand!

Närmaste kontaktperson i styrelsen:
Ivelina Dimitrova 
dimitrovaivelina@hotmail.com 
0736-489 647

Ansvarig för radonmätning:
Frank Dittrich
ACATRAIN Radonmätning AB
Tel: +46 70 77 88 337

Information från ACATRAIN angående Covid-19!
Vi har ändrat våra rutiner för placering och hämtning av radondoser.
– Vi bär munskydd och handskar.

Om någon önskar att vi inte går in i lägenheten:
– Så stannar vi utanför dörren och lämnar över doserna till boende.
– Vi instruerar från entrén vart doserna ska placeras.
– Vi svarar på alla frågor angående radonmätning och lämnar över frankerat returkuvert.
– Vi kommer att kommunicera med de boende via mobiltelefon samt SMS vid avslutning av mätningen.

Angående Älvsundavägen

Styrelsen är medvetna om problemet med den höga hastigheten på Älvsundavägen. Vi gör vad vi kan för att lösa detta och har dialog med kommunen.

Den första informationen från kommunen lyder ”Älvsundavägen ligger med i kölistan för trafikräknaren”. De kommer alltså att mäta farten på vägen innan ytterligare åtgärder görs.

Du kan även själv höra av dig till kommunen och göra en felanmälan av vägen.

Välkommen till höstens städdag lördag 10 oktober

Höstens städdag närmar sig! På lördag 10 oktober ses vi för att tillsammans städa och göra fint i vårt område. Perfekt tillfälle att träffa grannar och umgås!

Kl. 10.00: Vi ses vid stora lekparken, vid ängen, i mitten av området. Här berättar styrelsen vad som behöver göras i området, hur du kan hjälpa till och vilka redskap som finns att tillgå och låna. 

Kl. 13.00: Styrelsen bjuder på lunch på ängen. Vi grillar korv med bröd och tar en välförtjänt paus.
» » » Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer – tänk på att hålla avstånd till varandra! Om ni behöver brandvarnare och filter till värmepannan delas det ut här. 

Kl. 14.00: Vi fortsätter att städa i området.

Kl. 16.00: Städdagen avslutas och vi hjälps åt att samla in redskapen som har använts under dagen. 

Frivillig kvällsaktivitet: För de som vill finns möjlighet att grilla tillsammans på ängen. 

Markarbeten igång

Markarbeten är nu igång i vårt område. Det är ny asfalt som ska läggas på gästparkeringar och privata parkeringar. Om din parkeringsplats berörs kommer du att bli kontaktad av styrelsen. Detta kommer att göras i flera etapper.

Meddelande från Com Hem

”De senaste veckorna har Com Hem felsökt i nätet som ett svar på de klagomål vi fått in på bredbandsleveransen till Prästhagen. Två brister har åtgärdats, dels byte/avlägsnanade av filter i undercentralen på Tellusgränd 1, dels ett fel där kabeln passerar förbi Kaplanvägen. Här har man gjort en förbikoppling för att eliminera detta problem. (Det har varit problem med vatteninträngning på Kaplanvägen där Com Hem har en kopplingspunkt.)

Under nästa vecka (vecka 22) kommer vi att genomföra en större åtgärd i den fibernod som betjänar Prästhagens nät. Com Hem har avsatt 3 tekniker för detta arbete och det kommer att uppstå kortare avbrott i tjänsterna under dagtid. Arbetet påbörjas på måndag och beräknas ta 4-5 dagar.”

Vi hoppas att denna åtgärd kommer att lösa problemet med internetuppkopplingen i vår förening. /Styrelsen