Angående Älvsundavägen

Styrelsen är medvetna om problemet med den höga hastigheten på Älvsundavägen. Vi gör vad vi kan för att lösa detta och har dialog med kommunen.

Den första informationen från kommunen lyder ”Älvsundavägen ligger med i kölistan för trafikräknaren”. De kommer alltså att mäta farten på vägen innan ytterligare åtgärder görs.

Du kan även själv höra av dig till kommunen och göra en felanmälan av vägen.