Kontrollmätning av radon

BRF Prästhagen har beslutat att utföra en radonmätning under 2020/2021. Mätningen ingår i fastighetsägarens lagstadgade egenkontroll enligt miljöbalken. Egenkontrollen är till för att kontrollera verksamheten så att hälsoproblem för de boende, skador på miljön och onödiga kostnader för fastighetsägaren kan undvikas.

På fastighetsägarens uppdrag kommer ACATRAIN Radonmätning AB att utföra radonmätning, detta skall göras även i din lägenhet. 

Alla utvalda lägenheter har fått den här aviseringen.

Radonmätningen går till på följande sätt. 

  1. Här med aviserar vi att ACATRAIN kommer på besök 17 oktober.
  2. De placerar ut två radondetektorer i din lägenhet och svarar på eventuella frågor. Besöket tar ungefär 5-10 minuter. Kolla COVID-19 info nedan.
  3. Efter cirka två månader gör vi en ny avisering för att avsluta radonmätningen.

Resultaten från mätningen kommer att finnas hos fastighetsägaren.

ACATRAIN kommer besöka dig lördag den 17 oktober 2020 
Schema för besök:
Merkurigränd 09:30 till 12.00
Tellusgränd 13.00 till 15.00
Neptunigränd 14.30 till 17.30

Det är viktigt att ACATRAIN blir insläppta för att radonmätningen i fastigheten som helhet ska bli korrekt! Kolla COVID-19 info nedan. För er vars lägenhet blivit utvald och inte kan vara hemma, ber vi er informera oss i styrelsen om detta, samt att lämna in en märkt nyckel till oss.

Dem kommer placera två radondetektorer i din lägenhet (förmodligen i vardagsrum och sovrum).
Viktigt! För att mätningen skall bli korrekt, får radondetektorerna ej täckas över eller flyttas.

Tack på förhand!

Närmaste kontaktperson i styrelsen:
Ivelina Dimitrova 
dimitrovaivelina@hotmail.com 
0736-489 647

Ansvarig för radonmätning:
Frank Dittrich
ACATRAIN Radonmätning AB
Tel: +46 70 77 88 337

Information från ACATRAIN angående Covid-19!
Vi har ändrat våra rutiner för placering och hämtning av radondoser.
– Vi bär munskydd och handskar.

Om någon önskar att vi inte går in i lägenheten:
– Så stannar vi utanför dörren och lämnar över doserna till boende.
– Vi instruerar från entrén vart doserna ska placeras.
– Vi svarar på alla frågor angående radonmätning och lämnar över frankerat returkuvert.
– Vi kommer att kommunicera med de boende via mobiltelefon samt SMS vid avslutning av mätningen.