Tips! Grannsamverkan-appen: CoYards

Vi vill tipsa om appen CoYards för arbete med Grannsamverkan i vårt område. Här kan man skicka meddelanden om avvikelser i området (närvaro av det onormala och frånvaro av det normala) och man kan tillsammans agera på avvikelser.

  1. Ladda ned appen CoYards Grannsamverkan
  2. Sök medlemskap i: BRF Prästhagen Grannsamverkan
  3. Börja rapportera (skicka meddelanden till gruppen) Närvaron av det onormala och Frånvaron av det normala.

Ladda ner för iPhone här!
Ladda ner för Android här!