Åtgärder efter takbesiktning startar v 13

Vecka 13 kommer åtgärder efter takbesiktning att starta. Arbetet utförs av RR Tak. Bland annat innebär arbetet montering av snörasskydd på Merkurigränd.