Angående snöröjning/sanda gångvägar i området

Om du upplever att det behövs mer snöröjning, plogning, sand på gångvägarna i området osv så kontakta styrelsen på info@brf-prasthagen.se. Styrelsen tar i sin tur kontakt (och har regelbundet kontakt med) vår partner som hjälper oss med dessa ärenden.

Kontakta INTE HSB felanmälan för detta.