Elbilsladdning

Onsdag 6/9 måste er faktureringsinformation vara registrerad hos miljöbelysning för att kunna fortsätta ladda era bilar i uttagen.

Skicka nedan info till följande adress: tekniker@miljobelysning.nu        

Koden på elstolpen på er plats.       Exempel: GAO5M

Förnamn Efternamn

Adress

Postadress postort

Telefonnummer

E-postadress

Förbrukningen i typ 2 (nedre uttagen i boxen) kommer faktureras månadsvis.

68kr i administrationsavgift per månad.

Laddning av el- och hybrid bil i uttag för motorvärmare är inte tillåtet hos oss på grund av en stor risk för brand. Skulle det börja brinna för att du använt motorvärmaren som laddstation kan du bli skadeståndsskyldig.

Alla ej registrerade typ 2 uttag i föreningen kommer att stängas av onsdag 6/9 12:00.