Höstens städdag lördag 9/10

Välkomna till höstens städdag på lördag 9 oktober! Då ses vi för att tillsammans göra fint i vårt område och umgås med grannar. Tänk på att fortsatt visa hänsyn och hålla avstånd under dagen, samt använd gärna handskar när ni lånar redskap.

10:00 – Vi ses vid stora lekparken i mitten av området. Här berättar styrelsen vad som behöver göras i området, hur du kan hjälpa till och vilka redskap som finns att tillgå och låna.

13:00 – Styrelsen bjuder på lunch på ängen. Vi grillar korv med bröd och tar en välförtjänt paus. Om ni behöver brandvarnare och nytt filter till värmepannan delas det ut här.

14:00 – Vi fortsätter att städa i området.

16:00 – Städdagen avslutas och vi hjälps åt att samla in redskapen som har använts under dagen.

Insamling av förrådsnycklar senast söndag 26/9

Nu är det dags att lämna in nyckeln till din förrådsdörr. Du som har ett X uppe i hörnet på din förrådsdörr ska få en ny förrådsdörr och behöver då lämna in din nyckel.

  1. Märk upp nyckeln med adress och förrådsnummer (som du hittar uppe i hörnet vid din förrådsdörr)
  2. Lämna in nyckeln i brevlådan på Tellusgränd 1 senast på söndag 26 september

Dörrbytet startar måndag 27 november.

Frågor? Kontakta styrelsen på info@brf-prasthagen.se

Försening av förrådsdörrar

På grund av försening av förrådsdörrarna kommer vi inte att samla in nycklar ännu. Vi återkommer med ny lapp i brevlådan till de som är berörda om när nycklar ska lämnas in.

En kort tid efter det att lappar delats ut till berörda om att samla in nycklar till förrådsdörrar, fick vi beskedet om att dörrarna tyvärr är försenade. Vi beklagar detta och återkommer med ny lapp så snart vi vet att dörrarna är levererade till de som ska utföra bytena.

Nycklar till förrådsdörrar: Insamling startar v 32

Som styrelsen tidigare informerat om kommer förrådsdörrar märkta med ett X uppe i hörnet bytas ut pga att de är slitna och skadade. Nycklarna till dessa förrådsdörrar kommer att samlas in med start vecka 32. Byte av förrådsdörrar kommer att starta vecka 33. (Är du inte hemma under dessa veckor är det bara att du hör av dig, så löser vi det.)

Påminnelse! Alla förrådsdörrar har nu fått egna nummer. Dessa vill vi samla in så att vi vet vilken förrådsdörr som tillhör vilken adress. Meddela Ivelina eller Gunilla i styrelsen om ditt namn + adress + nummer på förrådsdörr, snarast. Tack!

Gunilla Rudberg, 0704-644 137, gunilla.hellenius@live.se
Ivelina Dimitrova, 0736-489 647, dimitrovaivelina@hotmail.com

Byte av skadade förrådsdörrar

Styrelsen planerar att byta ut slitna och skadade förrådsdörrar i området. Detta kommer att ske löpande med start under sommaren.

Berörda dörrar kommer att märkas upp med ett X i hörnet av dörren. Anders från Brunnby bygg AB kommer att ombesörja dörrbytet löpande. Start sker under sommaren.

Vi kommer att kontakt berörda boende när det är dags att byta ut dörrarna och för inlämning av nycklar till förrådsdörren.

Kontaktpersoner från styrelsen i detta ärende:
Gunilla Rudberg 0704-644 137
Ivelina Dimitrova 0736-489 647

Välkommen till Årsstämma 2021

Varmt välkomna till BRF Prästhagens årsstämma som äger rum torsdag 27 maj 2021 vid stora lekplatsen i mitten av området. Årsstämman startar klockan 18:30 och är utomhus.

! Vi ser helst att en person från varje hushållI kommer till mötet, och inte fler, då pandemin fortfarande är ett faktum och smittspridningen fortfarande pågår (trots ljusare tider med vaccination igång). Vi visar hänsyn och håller avstånd till varandra. !

  • Varje medlem (hushåll) kommer att prickas av i en röstlängd.
  • Man innehar endast en röst per hushåll.
  • Att närvara på årsstämman personligen eller via fullmakt är viktigt för alla medlemmar, om möjligt. Det är stämman som är det högsta beslutande organet i vår förening. Missa inte din chans att vara med att påverka och tycka till!

Vad: Årsstämma
När: Torsdag 27 maj kl. 18:30
Var: Utomhus vid stora lekparken i mitten av vårt område

Radonmätningen klar & OK

Uppdatering kring radonmätningen som gjorts: Allt är nu klart och vi har fått OK/godkänt, dvs allt ser bra ut i våra hem. Är du intresserad av mer information? Hör av dig till styrelsen på info@brf-pasthagen.se.

Städdag lördag 8 maj

Välkomna till vårens städdag på lördag 8 maj! Då ses vi för att tillsammans göra fint i vårt område och umgås med grannar. Tänk på att visa hänsyn och hålla avstånd under dagen, samt använd gärna handskar när ni lånar redskap.

Kl. 10.00: Vi ses vid stora lekparken, vid ängen, i mitten av området. Här berättar styrelsen vad som behöver göras i området, hur du kan hjälpa till och vilka redskap som finns att tillgå och låna. 

Kl. 13.00: Styrelsen bjuder på lunch. Det blir servering av korv med bröd.
OBS! Tänk på att visa hänsyn och att hålla avstånd till varandra. Ta gärna med egna stolar och alternativt bord så att vi sprider ut oss under lunchpausen.
Om ni behöver brandvarnare och filter till värmepannan delas det ut här. 

Kl. 14.00: Vi fortsätter att städa i området.

Kl. 16.00: Städdagen avslutas och vi hjälps åt att samla in redskapen som har använts under dagen. 

Frivillig kvällsaktivitet: Kvällsaktivitet tillsammans senare på kvällen är frivilligt, med grillning på ängen och kubb/pingis.

Lämna in motioner senast 21/3

Lämna in motion senast 21 mars 2021
Har du en motion som du vill få behandlad på årsstämman? Lämna då in din motion i brevlådan på Tellusgränd 1 eller maila in som PDF till info@brf-prasthagen.se.
Kom ihåg att skriva motionen på rätt sätt. Såhär skriver du en motion »

På grund av rådande läge förlängs sista inlämningsdatumet från sista februari till 21 mars.

Preliminärt datum för årsstämman: 19 maj 2021
Vi återkommer med officiell kallelse. Datumet är preliminärt pga rådande läge.

Vad är en motion?
Att lämna in en motion till föreningsstämman är en möjlighet att begära att ett visst ärende ska behandlas. En motion ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av eventuella problem eller en förbättring, ett tydligt förslag till åtgärd samt kompletterad med en motivering.