Planerade strömavbrott onsdag 15/12

På onsdag den 15 december kommer korta strömavbrott att ske under dagen i ca 10-30 minuter. Detta på grund av att vi har haft en del tillbud under hösten med brända huvudsäkringar med strömavbrott som följd, så därför ska vi nu gå igenom alla elskåpen för en tillsyn och renovering där det behövs.

Inför vintern, julen & nyårsafton

Brandrisk! Kom ihåg att släcka ljusen!
Kom ihåg att släcka alla brinnande ljus! Släck alltid när du lämnar rummet. En brand i en gardin eller liknande kan ske explosionsartat.

Kontrollera brandvarnaren!
Se till att din brandvarnare fungerar och att den är monterad riktigt och på ett bra ställe. 

Vinterställ vattenutkastet!
Vi har ett antal vattenutkast i området som måste fixas inför vintern och kylan.
Ta bort trädgårdsslangen från vattenkranen och likaså plastmunstycket. Annars kan det bildas is i kranen och i värsta fall brister vattenledningen vilket kan då orsaka vattenskada i huset.

Släng granen i risfickan!
När du ska slänga ut julgranen eller andra växter slänger du dem i risfickan vid Merkurigränd. 

Raketer på nyår!
Raketer får inte skjutas i området. Vi hänvisar till ängen vid FedEx för raketuppskjutning på nyårsafton.

Upplever du att det drar av kylig luft i huset?
Det är ofta boende som hör av sig till HSB eller styrelsen och klagar över att det drar från fönster, dörrar eller eluttag – särskilt märkbart är det förstås när det är kallt ute. Det är helt normalt med drag – helst ska man lämna fönsterventiler öppna så frisk luft kan komma in där.

Värmepannan är av frånluftsvärme-modell, vilket innebär att pannan suger ut uppvärmd och använd luft ur lägenheten och återvinner värmen för ny uppvärmning. Eftersom gammal luft sugs ut måste ny luft komma in, och då strömmar den in genom ventiler. Om ventilerna blockeras, tränger luften in från annan plats, och då kan man exempelvis uppleva att det drar från dörrlister eller eluttag.

Styrelsen önskar alla boende en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Försening av förrådsdörrar

Leverans av förrådsdörrar är försenade och arbetet med att montera nya dörrar kommer därmed att starta under januari 2022.

Detta gäller endast de dörrar som är planerade för byte, dvs för er som har lämnat in era förrådsnycklar och som vars dörr har (enligt tidigare information) ett X på sig.

Höstens städdag lördag 9/10

Välkomna till höstens städdag på lördag 9 oktober! Då ses vi för att tillsammans göra fint i vårt område och umgås med grannar. Tänk på att fortsatt visa hänsyn och hålla avstånd under dagen, samt använd gärna handskar när ni lånar redskap.

10:00 – Vi ses vid stora lekparken i mitten av området. Här berättar styrelsen vad som behöver göras i området, hur du kan hjälpa till och vilka redskap som finns att tillgå och låna.

13:00 – Styrelsen bjuder på lunch på ängen. Vi grillar korv med bröd och tar en välförtjänt paus. Om ni behöver brandvarnare och nytt filter till värmepannan delas det ut här.

14:00 – Vi fortsätter att städa i området.

16:00 – Städdagen avslutas och vi hjälps åt att samla in redskapen som har använts under dagen.

Insamling av förrådsnycklar senast söndag 26/9

Nu är det dags att lämna in nyckeln till din förrådsdörr. Du som har ett X uppe i hörnet på din förrådsdörr ska få en ny förrådsdörr och behöver då lämna in din nyckel.

  1. Märk upp nyckeln med adress och förrådsnummer (som du hittar uppe i hörnet vid din förrådsdörr)
  2. Lämna in nyckeln i brevlådan på Tellusgränd 1 senast på söndag 26 september

Dörrbytet startar måndag 27 november.

Frågor? Kontakta styrelsen på info@brf-prasthagen.se

Försening av förrådsdörrar

På grund av försening av förrådsdörrarna kommer vi inte att samla in nycklar ännu. Vi återkommer med ny lapp i brevlådan till de som är berörda om när nycklar ska lämnas in.

En kort tid efter det att lappar delats ut till berörda om att samla in nycklar till förrådsdörrar, fick vi beskedet om att dörrarna tyvärr är försenade. Vi beklagar detta och återkommer med ny lapp så snart vi vet att dörrarna är levererade till de som ska utföra bytena.

Nycklar till förrådsdörrar: Insamling startar v 32

Som styrelsen tidigare informerat om kommer förrådsdörrar märkta med ett X uppe i hörnet bytas ut pga att de är slitna och skadade. Nycklarna till dessa förrådsdörrar kommer att samlas in med start vecka 32. Byte av förrådsdörrar kommer att starta vecka 33. (Är du inte hemma under dessa veckor är det bara att du hör av dig, så löser vi det.)

Påminnelse! Alla förrådsdörrar har nu fått egna nummer. Dessa vill vi samla in så att vi vet vilken förrådsdörr som tillhör vilken adress. Meddela Ivelina eller Gunilla i styrelsen om ditt namn + adress + nummer på förrådsdörr, snarast. Tack!

Gunilla Rudberg, 0704-644 137, gunilla.hellenius@live.se
Ivelina Dimitrova, 0736-489 647, dimitrovaivelina@hotmail.com

Byte av skadade förrådsdörrar

Styrelsen planerar att byta ut slitna och skadade förrådsdörrar i området. Detta kommer att ske löpande med start under sommaren.

Berörda dörrar kommer att märkas upp med ett X i hörnet av dörren. Anders från Brunnby bygg AB kommer att ombesörja dörrbytet löpande. Start sker under sommaren.

Vi kommer att kontakt berörda boende när det är dags att byta ut dörrarna och för inlämning av nycklar till förrådsdörren.

Kontaktpersoner från styrelsen i detta ärende:
Gunilla Rudberg 0704-644 137
Ivelina Dimitrova 0736-489 647

Välkommen till Årsstämma 2021

Varmt välkomna till BRF Prästhagens årsstämma som äger rum torsdag 27 maj 2021 vid stora lekplatsen i mitten av området. Årsstämman startar klockan 18:30 och är utomhus.

! Vi ser helst att en person från varje hushållI kommer till mötet, och inte fler, då pandemin fortfarande är ett faktum och smittspridningen fortfarande pågår (trots ljusare tider med vaccination igång). Vi visar hänsyn och håller avstånd till varandra. !

  • Varje medlem (hushåll) kommer att prickas av i en röstlängd.
  • Man innehar endast en röst per hushåll.
  • Att närvara på årsstämman personligen eller via fullmakt är viktigt för alla medlemmar, om möjligt. Det är stämman som är det högsta beslutande organet i vår förening. Missa inte din chans att vara med att påverka och tycka till!

Vad: Årsstämma
När: Torsdag 27 maj kl. 18:30
Var: Utomhus vid stora lekparken i mitten av vårt område

Radonmätningen klar & OK

Uppdatering kring radonmätningen som gjorts: Allt är nu klart och vi har fått OK/godkänt, dvs allt ser bra ut i våra hem. Är du intresserad av mer information? Hör av dig till styrelsen på info@brf-pasthagen.se.