Inför vintern, julen & nyårsafton

Brandrisk! Kom ihåg att släcka ljusen!
Kom ihåg att släcka alla brinnande ljus! Släck alltid när du lämnar rummet. En brand i en gardin eller liknande kan ske explosionsartat.

Kontrollera brandvarnaren!
Se till att din brandvarnare fungerar och att den är monterad riktigt och på ett bra ställe. 

Vinterställ vattenutkastet!
Vi har ett antal vattenutkast i området som måste fixas inför vintern och kylan.
Ta bort trädgårdsslangen från vattenkranen och likaså plastmunstycket. Annars kan det bildas is i kranen och i värsta fall brister vattenledningen vilket kan då orsaka vattenskada i huset.

Släng granen i risfickan!
När du ska slänga ut julgranen eller andra växter slänger du dem i risfickan vid Merkurigränd. 

Raketer på nyår!
Raketer får inte skjutas i området. Vi hänvisar till ängen vid FedEx för raketuppskjutning på nyårsafton.

Upplever du att det drar av kylig luft i huset?
Det är ofta boende som hör av sig till HSB eller styrelsen och klagar över att det drar från fönster, dörrar eller eluttag – särskilt märkbart är det förstås när det är kallt ute. Det är helt normalt med drag – helst ska man lämna fönsterventiler öppna så frisk luft kan komma in där.

Värmepannan är av frånluftsvärme-modell, vilket innebär att pannan suger ut uppvärmd och använd luft ur lägenheten och återvinner värmen för ny uppvärmning. Eftersom gammal luft sugs ut måste ny luft komma in, och då strömmar den in genom ventiler. Om ventilerna blockeras, tränger luften in från annan plats, och då kan man exempelvis uppleva att det drar från dörrlister eller eluttag.

Styrelsen önskar alla boende en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Höstens städdag lördag 9/10

Välkomna till höstens städdag på lördag 9 oktober! Då ses vi för att tillsammans göra fint i vårt område och umgås med grannar. Tänk på att fortsatt visa hänsyn och hålla avstånd under dagen, samt använd gärna handskar när ni lånar redskap.

10:00 – Vi ses vid stora lekparken i mitten av området. Här berättar styrelsen vad som behöver göras i området, hur du kan hjälpa till och vilka redskap som finns att tillgå och låna.

13:00 – Styrelsen bjuder på lunch på ängen. Vi grillar korv med bröd och tar en välförtjänt paus. Om ni behöver brandvarnare och nytt filter till värmepannan delas det ut här.

14:00 – Vi fortsätter att städa i området.

16:00 – Städdagen avslutas och vi hjälps åt att samla in redskapen som har använts under dagen.

Nycklar till förrådsdörrar: Insamling startar v 32

Som styrelsen tidigare informerat om kommer förrådsdörrar märkta med ett X uppe i hörnet bytas ut pga att de är slitna och skadade. Nycklarna till dessa förrådsdörrar kommer att samlas in med start vecka 32. Byte av förrådsdörrar kommer att starta vecka 33. (Är du inte hemma under dessa veckor är det bara att du hör av dig, så löser vi det.)

Påminnelse! Alla förrådsdörrar har nu fått egna nummer. Dessa vill vi samla in så att vi vet vilken förrådsdörr som tillhör vilken adress. Meddela Ivelina eller Gunilla i styrelsen om ditt namn + adress + nummer på förrådsdörr, snarast. Tack!

Gunilla Rudberg, 0704-644 137, gunilla.hellenius@live.se
Ivelina Dimitrova, 0736-489 647, dimitrovaivelina@hotmail.com

Byte av skadade förrådsdörrar

Styrelsen planerar att byta ut slitna och skadade förrådsdörrar i området. Detta kommer att ske löpande med start under sommaren.

Berörda dörrar kommer att märkas upp med ett X i hörnet av dörren. Anders från Brunnby bygg AB kommer att ombesörja dörrbytet löpande. Start sker under sommaren.

Vi kommer att kontakt berörda boende när det är dags att byta ut dörrarna och för inlämning av nycklar till förrådsdörren.

Kontaktpersoner från styrelsen i detta ärende:
Gunilla Rudberg 0704-644 137
Ivelina Dimitrova 0736-489 647

Radonmätningen klar & OK

Uppdatering kring radonmätningen som gjorts: Allt är nu klart och vi har fått OK/godkänt, dvs allt ser bra ut i våra hem. Är du intresserad av mer information? Hör av dig till styrelsen på info@brf-pasthagen.se.

Städdag lördag 8 maj

Välkomna till vårens städdag på lördag 8 maj! Då ses vi för att tillsammans göra fint i vårt område och umgås med grannar. Tänk på att visa hänsyn och hålla avstånd under dagen, samt använd gärna handskar när ni lånar redskap.

Kl. 10.00: Vi ses vid stora lekparken, vid ängen, i mitten av området. Här berättar styrelsen vad som behöver göras i området, hur du kan hjälpa till och vilka redskap som finns att tillgå och låna. 

Kl. 13.00: Styrelsen bjuder på lunch. Det blir servering av korv med bröd.
OBS! Tänk på att visa hänsyn och att hålla avstånd till varandra. Ta gärna med egna stolar och alternativt bord så att vi sprider ut oss under lunchpausen.
Om ni behöver brandvarnare och filter till värmepannan delas det ut här. 

Kl. 14.00: Vi fortsätter att städa i området.

Kl. 16.00: Städdagen avslutas och vi hjälps åt att samla in redskapen som har använts under dagen. 

Frivillig kvällsaktivitet: Kvällsaktivitet tillsammans senare på kvällen är frivilligt, med grillning på ängen och kubb/pingis.

Lämna in motioner senast 21/3

Lämna in motion senast 21 mars 2021
Har du en motion som du vill få behandlad på årsstämman? Lämna då in din motion i brevlådan på Tellusgränd 1 eller maila in som PDF till info@brf-prasthagen.se.
Kom ihåg att skriva motionen på rätt sätt. Såhär skriver du en motion »

På grund av rådande läge förlängs sista inlämningsdatumet från sista februari till 21 mars.

Preliminärt datum för årsstämman: 19 maj 2021
Vi återkommer med officiell kallelse. Datumet är preliminärt pga rådande läge.

Vad är en motion?
Att lämna in en motion till föreningsstämman är en möjlighet att begära att ett visst ärende ska behandlas. En motion ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av eventuella problem eller en förbättring, ett tydligt förslag till åtgärd samt kompletterad med en motivering.

Radonmätningen klar

Nu är radonmätning äntligen klar och det är dags att lämna in radondosorna för analys.

Radonmätning AB kommer placera ut två insamlingsboxar, en på Neptunigränd 1 och en på Merkurigränd 1 för insamling. Boxarna kommer att placeras ut på söndag den 10 januari. Ni kommer även få information skickat till er via sms någon dag innan.

Lämna de dosorna ni har fått och släng ner dessa i någon av de två utplacerade boxarna. Boxarna kommer samlas in igen under söndag samma dag kl. 19:00. Tack!

Kontrollmätning av radon

BRF Prästhagen har beslutat att utföra en radonmätning under 2020/2021. Mätningen ingår i fastighetsägarens lagstadgade egenkontroll enligt miljöbalken. Egenkontrollen är till för att kontrollera verksamheten så att hälsoproblem för de boende, skador på miljön och onödiga kostnader för fastighetsägaren kan undvikas.

På fastighetsägarens uppdrag kommer ACATRAIN Radonmätning AB att utföra radonmätning, detta skall göras även i din lägenhet. 

Alla utvalda lägenheter har fått den här aviseringen.

Radonmätningen går till på följande sätt. 

  1. Här med aviserar vi att ACATRAIN kommer på besök 17 oktober.
  2. De placerar ut två radondetektorer i din lägenhet och svarar på eventuella frågor. Besöket tar ungefär 5-10 minuter. Kolla COVID-19 info nedan.
  3. Efter cirka två månader gör vi en ny avisering för att avsluta radonmätningen.

Resultaten från mätningen kommer att finnas hos fastighetsägaren.

ACATRAIN kommer besöka dig lördag den 17 oktober 2020 
Schema för besök:
Merkurigränd 09:30 till 12.00
Tellusgränd 13.00 till 15.00
Neptunigränd 14.30 till 17.30

Det är viktigt att ACATRAIN blir insläppta för att radonmätningen i fastigheten som helhet ska bli korrekt! Kolla COVID-19 info nedan. För er vars lägenhet blivit utvald och inte kan vara hemma, ber vi er informera oss i styrelsen om detta, samt att lämna in en märkt nyckel till oss.

Dem kommer placera två radondetektorer i din lägenhet (förmodligen i vardagsrum och sovrum).
Viktigt! För att mätningen skall bli korrekt, får radondetektorerna ej täckas över eller flyttas.

Tack på förhand!

Närmaste kontaktperson i styrelsen:
Ivelina Dimitrova 
dimitrovaivelina@hotmail.com 
0736-489 647

Ansvarig för radonmätning:
Frank Dittrich
ACATRAIN Radonmätning AB
Tel: +46 70 77 88 337

Information från ACATRAIN angående Covid-19!
Vi har ändrat våra rutiner för placering och hämtning av radondoser.
– Vi bär munskydd och handskar.

Om någon önskar att vi inte går in i lägenheten:
– Så stannar vi utanför dörren och lämnar över doserna till boende.
– Vi instruerar från entrén vart doserna ska placeras.
– Vi svarar på alla frågor angående radonmätning och lämnar över frankerat returkuvert.
– Vi kommer att kommunicera med de boende via mobiltelefon samt SMS vid avslutning av mätningen.